Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 34

Diweddariad bach o wythnos 34 a sut mae’n fy nhrin!

The Journey Up To Now: Week 34

A weekly update giving an insight on how week 34 is treating me!

Croesawu Babi Mewn i Fyd Cofid

Fy mhrofiad o feichiogrwydd yng nghanol pandemig. Yr uchafbwyntiau, iselbwyntiau a’r gobeithion am ddiwrnodau gwell.

Pregnant in a Pandemic

My take on pregnancy in in the midst of a pandemic. The highs, lows and hopes for better days.

Y siwrne hyd hyn: Wythnos 33

Edrych yn ol ar be’ ddigwyddodd yn fy 33ain wythnos o feichiogrwydd. Nythu wedi cychwyn, munchies wedi cyrraedd a pha anifail mae’r dyn bach yn mesur debyg i wythnos yma?

The journey up to now: Week 33

Looking back at what happened in my 33rd week of pregnancy. The start of the nesting period, munchies, and which animal does the little man measure up to this week?