Window to The Womb: Ein Profiad Ni

Ein profiad o’r tri ymweliad cawsom i Window to the Womb. Clinig sydd yn cynnig sganiau preifat drwy’r beichiogrwydd.

Window To The Womb – Our Experience

Our experience in Window to the Womb as we visited three times. A clinic that offers scans to suit any period of the pregnancy.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 36

Edrych yn ol ar yr wythnos diwethaf, gan gynnwys cychwyn fy mamolaeth, Sul y Mamau a rhoi pwysau ymlaen!

The Journey Up To Now: Week 36

My 36th week in pregnancy. Talking all things maternity leave, the exciting aspects of nesting and my weight gain!

Llythyr i Fy Mab.

Gyda pum wythnos i fynd, dwi wedi ysgrifennu llythyr i’n mab cyn iddo gyrraedd mewn i’r byd gan gynnwys dipyn o bethau pwysig iddo ddysgu.
Sul y Mamau hapus i bawb x

A Letter to my Unborn Son

A letter to my unborn son. With five weeks to go until we get to meet, I thought I would tell you a bit about the world you’ll be coming into. See you son, mama’s boy x

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 35

Edrych yn ol ar fy’n wythnos gan gynnwys dosbarthiadau geni, bod yn agos iawn i rhyddid a bagels!

The Journey Up To Now: Week 35

An update of my week, featuring antenatal classes, being so close to freedom and a bagel sized dilation!

Pethau Dydw i Heb Allu Fyw Hebddo Tra’n Feichiog

English Mae bod yn feichiog yn golygu gymaint o newidiadau. Rhai corfforol a meddyliol sy’n hawdd yn gallu mynd yn ormod. Achos o hyn, mae’n bwysig iawn ffeindio pethau sydd am wneud eich siwrne dipyn haws. Dwi wedi creu rhestr o’r holl bethau dwi methu byw hebddo tra’n feichiog, a dwi’n gobeithio fod rhain amContinue reading “Pethau Dydw i Heb Allu Fyw Hebddo Tra’n Feichiog”

My Pregnancy Essentials

Cymraeg There are so many changes that come with being pregnant. The different physical and mental changes can often become overwhelming. Because of this, it’s important to find stuff that will make your journey a little easier. I’ve created a list of my pregnancy essentials, and I hope that some of these items will beContinue reading “My Pregnancy Essentials”