10 Peth Dw i Wedi Dysgu Fel Mam am y Tro Cynta’!

Dyma rhestr o bethau (bach a mawr) dw i wedi dysgu yn y misoedd cynta’ o fod yn fam am y tro cynta’!

10 Things I’ve Learned as a First Time Mum!

Here’s a list of things (big and small) I’ve learnt in the first few months of becoming a first time mum!

Croeso i’r byd, Meilir Wyn Griffith

‘Da chi wedi dilyn fy siwrne i gyfarfod fy mab, felly mae ond yn deg i chi ddilyn y geni. Stori geni Meilir Wyn Griffith.

Welcome to the world, Meilir Wyn Griffith

You’ve followed my journey into motherhood, so it’s only fair that you know how Meilir Wyn Griffith made his journey earthside.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 39

Wythnos i fynd tan mae’r dyddiad mawr yn cael ei ticio off y calendr!
Siarad am fy rwtin diflas dros ben, trip i siopa bethau babi a gweld fy’n ngwyneb ar bapur newydd! Ypdet ar yr wythnos diwethaf.

The Journey Up To Now: Week 39

A week until we tick off the big day on the calendar!
Talking all about my boring routine, a trip to shop last minute baby bits, and seeing my face in a newspaper! An update into my past week.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 38

Wythnos llawn emosiynau. Hapusrwydd llwyr yn fy nghawod babi syrpreis, trip annisgwyl i’r ‘sbyty a siom fawr gyda hyd yn oed fwy o newyddion drwg.

The Journey Up to Now: Week 38

A week of mixed emotions. From sheer happiness with my surprise baby shower, a shock hospital trip, to utter disappointment with even more bad news.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 37

Y diweddara’ ar yr wythnos diwethaf, gan gynnwys fy wythnos cyfa cynta’ ar famolaeth, sciatica ac pacio fy mag ysbyty O’R DIWEDD!

The Journey Up To Now: Week 37

An update of the past week, including my first full week on maternity leave, sciatica and FINALLY getting round to packing my hospital bag!