Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 39

Wythnos i fynd tan mae’r dyddiad mawr yn cael ei ticio off y calendr!
Siarad am fy rwtin diflas dros ben, trip i siopa bethau babi a gweld fy’n ngwyneb ar bapur newydd! Ypdet ar yr wythnos diwethaf.

The Journey Up To Now: Week 39

A week until we tick off the big day on the calendar!
Talking all about my boring routine, a trip to shop last minute baby bits, and seeing my face in a newspaper! An update into my past week.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 38

Wythnos llawn emosiynau. Hapusrwydd llwyr yn fy nghawod babi syrpreis, trip annisgwyl i’r ‘sbyty a siom fawr gyda hyd yn oed fwy o newyddion drwg.

The Journey Up to Now: Week 38

A week of mixed emotions. From sheer happiness with my surprise baby shower, a shock hospital trip, to utter disappointment with even more bad news.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 37

Y diweddara’ ar yr wythnos diwethaf, gan gynnwys fy wythnos cyfa cynta’ ar famolaeth, sciatica ac pacio fy mag ysbyty O’R DIWEDD!

The Journey Up To Now: Week 37

An update of the past week, including my first full week on maternity leave, sciatica and FINALLY getting round to packing my hospital bag!

Window to The Womb: Ein Profiad Ni

Ein profiad o’r tri ymweliad cawsom i Window to the Womb. Clinig sydd yn cynnig sganiau preifat drwy’r beichiogrwydd.

Window To The Womb – Our Experience

Our experience in Window to the Womb as we visited three times. A clinic that offers scans to suit any period of the pregnancy.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 36

Edrych yn ol ar yr wythnos diwethaf, gan gynnwys cychwyn fy mamolaeth, Sul y Mamau a rhoi pwysau ymlaen!

The Journey Up To Now: Week 36

My 36th week in pregnancy. Talking all things maternity leave, the exciting aspects of nesting and my weight gain!