10 Peth Dw i Wedi Dysgu Fel Mam am y Tro Cynta’!

Dyma rhestr o bethau (bach a mawr) dw i wedi dysgu yn y misoedd cynta’ o fod yn fam am y tro cynta’!

10 Things I’ve Learned as a First Time Mum!

Here’s a list of things (big and small) I’ve learnt in the first few months of becoming a first time mum!