Y siwrne hyd hyn: Wythnos 33

Edrych yn ol ar be’ ddigwyddodd yn fy 33ain wythnos o feichiogrwydd. Nythu wedi cychwyn, munchies wedi cyrraedd a pha anifail mae’r dyn bach yn mesur debyg i wythnos yma?

The journey up to now: Week 33

Looking back at what happened in my 33rd week of pregnancy. The start of the nesting period, munchies, and which animal does the little man measure up to this week?