10 Peth Dw i Wedi Dysgu Fel Mam am y Tro Cynta’!

Dyma rhestr o bethau (bach a mawr) dw i wedi dysgu yn y misoedd cynta’ o fod yn fam am y tro cynta’!

Croeso i’r byd, Meilir Wyn Griffith

‘Da chi wedi dilyn fy siwrne i gyfarfod fy mab, felly mae ond yn deg i chi ddilyn y geni. Stori geni Meilir Wyn Griffith.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 39

Wythnos i fynd tan mae’r dyddiad mawr yn cael ei ticio off y calendr!
Siarad am fy rwtin diflas dros ben, trip i siopa bethau babi a gweld fy’n ngwyneb ar bapur newydd! Ypdet ar yr wythnos diwethaf.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 38

Wythnos llawn emosiynau. Hapusrwydd llwyr yn fy nghawod babi syrpreis, trip annisgwyl i’r ‘sbyty a siom fawr gyda hyd yn oed fwy o newyddion drwg.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 37

Y diweddara’ ar yr wythnos diwethaf, gan gynnwys fy wythnos cyfa cynta’ ar famolaeth, sciatica ac pacio fy mag ysbyty O’R DIWEDD!

Window to The Womb: Ein Profiad Ni

Ein profiad o’r tri ymweliad cawsom i Window to the Womb. Clinig sydd yn cynnig sganiau preifat drwy’r beichiogrwydd.

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 36

Edrych yn ol ar yr wythnos diwethaf, gan gynnwys cychwyn fy mamolaeth, Sul y Mamau a rhoi pwysau ymlaen!

Llythyr i Fy Mab.

Gyda pum wythnos i fynd, dwi wedi ysgrifennu llythyr i’n mab cyn iddo gyrraedd mewn i’r byd gan gynnwys dipyn o bethau pwysig iddo ddysgu.
Sul y Mamau hapus i bawb x

Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 35

Edrych yn ol ar fy’n wythnos gan gynnwys dosbarthiadau geni, bod yn agos iawn i rhyddid a bagels!

Pethau Dydw i Heb Allu Fyw Hebddo Tra’n Feichiog

English Mae bod yn feichiog yn golygu gymaint o newidiadau. Rhai corfforol a meddyliol sy’n hawdd yn gallu mynd yn ormod. Achos o hyn, mae’n bwysig iawn ffeindio pethau sydd am wneud eich siwrne dipyn haws. Dwi wedi creu rhestr o’r holl bethau dwi methu byw hebddo tra’n feichiog, a dwi’n gobeithio fod rhain amContinue reading “Pethau Dydw i Heb Allu Fyw Hebddo Tra’n Feichiog”