Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 39

English

IT’S THE FINAL COUNTDOWN!! DOO DOO DOO DOO

Un wythnos i fynd tan mae’r d-day yn cyrraedd! Ond, gan edrych ar hanes ei fam a’i dad (y ddau ohonom yn ddeg diwrnod yn hwyr), dydy o’m yn edrych yn addawol iawn ar Babi G yn cyrraedd yn fuan! Dal i fod, we live in hope!

Onest rŵan, mae’r wythnos diwethaf wedi bod mor ddiflas. O ddeffro yn y bore, cerdded lawr grisiau i wneud fy ‘workout’, yfed fy nhe mafon a’n smwddi. Yna, fyny’r grisiau i’r gawod, boddi fy hun mewn cocoa butter, a mynd a’n hun am dro rownd y bloc gan drio peidio crio mewn poen gyda’n shins. Mae’r diwrnodau i gyd yn disgyn mewn i un erbyn hyn, a dwi’n ysu i’r dyn bach gyrraedd y byd i mi allu cael rhywbeth i ganolbwyntio arno o ddydd i ddydd!

Er hyn, es i Babi Cyntaf (siop pethau babis yng Nghaernarfon) gyda mam ar ddydd Sadwrn (y 3ydd) i edrych ar unrhyw fath o fanion munud olaf oeddwn angen. Dwi’n falch nes i adael o dan y munud olaf a ges i’m y cyfle i fynd yno ar ddechrau fy meichiogrwydd achos, O MAM BACH, digon hawdd fuaswn i wedi gallu dod allan o’r siop heb geiniog i’n henw efo’r holl bethau STYNING oedd yna! Hefyd, wrth siopa, sylweddolodd mam a finnau mai dyma oedd yr unig drip cawsom i baratoi am y dyn bach. Pa mor mental ydi hynny? Naw mis wedyn a dyna ydi’r cyfle gyntaf i fynd i’r siop efo mam i edrych ar bethau babi, pan ddychmygais am flynyddoedd fod ni am allu gwneud yr holl bethau gyda’n gilydd tra bod y ddwy ohonom yn paratoi mewn i rôl hollol ddiarth!

Ynglŷn â gweddill yr wythnos, mae popeth dwi’n gwneud yn anelu at drio cael y dyn bach allan. Ydi o’n rong mod i’n fed up cyn iddo hyd yn oed gyrraedd ei due date?! Gai fenthyg bach o fynadd gan rywun plîs?

Dweud hynny, yng nghanol yr wythnos, dechreuais i grampio o gwmpas un noson a dyma fi’n dechrau meddwl “oh my god here we go, mae o’n dod, dwi’m am orfod disgwyl llawer hirach i’w gyfarfod!!” …Troi allan, isio rhech oni. Mêr.

W, cyn i mi anghofio! Un peth ecseiting digwyddodd wythnos yma oedd gweld fy ngwyneb ar Golwg! Dwi’n teimlo’n hynod o ddiolchgar mod i wedi gallu cael y cyfle i ddarlledu’r darn Cofid ar Golwg, yn enwedig gan fod y blog yn dueddol o jest bod yn fi’n mwydro (a cwyno) am bob math o bethau! Felly, diolch i’r papur newydd am roi’r cyfle i mwydryn fel fi.

Rhestr o bethau i wneud dros yr wythnos nesaf:

  • Gael y babi allan ohonof i
  • Gael y babi allan ohonof i
  • Gael y babi allan ohonof i
  • GAEL Y BABI ALLAN OHONOF I!!

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s