Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 38

English

I feddwl mod i ar gyfnod mamolaeth yng nghanol pandemig, dydy’r cyfnod ddim yn mynd yn araf o gwbl!

Ar ddydd Sadwrn, soniodd Danny ei fod eisiau mynd i B & Q a’r ganolfan arddio i edrych ar blanhigion i ni allu plannu’n yr ardd, ond doedd o ddim eisiau cychwyn o’r tŷ tan ryw 3:30p.m. Roedd hyn bach yn od gan fod Danny y teip sydd eisiau gadael y tŷ ben bore neu ddim o gwbl, ond unrhyw esgus i fi gael allan o’r tŷ!

Heb i mi wybod dim byd, roedd fy ffrind gorau a mam yng nghanol trefnu fy cawod fabi!!

Cyrhaeddom ni adref i groeso mawr gan y cŵn fel arfer, a drws y lownj wedi cau. Gofynnodd Danny i mi estyn rhywbeth o’r stafell iddo, a dyma fi’n agor y drws i falŵns, bunting, cacennau ymeising a gymaint o anrhegion!! “Be F***?!” oedd yr union eiriau daeth allan o’n ngheg yr eiliad yna. Diwrnod neu ddau cynt mi oni’n meddwl yn ôl at gawod fabi fy ffrind a meddwl i’n hyn ‘”dydw i’m am gael hynny…” wel oni’n anghywir! Hefo’r ffrindiau gorau a’r fam orau yn y byd, ges i gawod fabi dros Zoom ac oedd o mor lyfli. Mi oni’n gwybod fod Babi Griffith yn lwcus eniwe, ond nes i’m sylwi cweit pa mor lwcus oedd o i gael pobl sydd yn caru fo gymaint o’i chwmpas tan ddydd Sadwrn.

Mae’n rhaid bod yn onest. Dydy chwarae bingo dros Zoom hefo gymaint o ferched, gwin a jin (gan gynnwys fy neiniau!) ddim yn ideal. Rhif yn cael ei alw, Nain: be’ oedd hwnnw rŵan? rhif yn cael ei ailadrodd, nain: 60 ta 16 oedd o? O mam bach. Lwcus fod ni’n gyd yn gwybod sut ma’ Nain fach ni.

O deimlo ar dop y byd ar ddydd Sadwrn, i ddeffro ar ddydd Sul i weld fod sbeic mewn achosion Covid yn ardal Caernarfon. Shit. Daeth hyn a fi syth nol lawr i realiti. Mae’r pandemig dal yma, ac mae dal i effeithio pobl. Gyda chymysgedd o’r hormonau, newyddion crap a theimlo dipyn bach yn fed up, roedd ddydd Sul yn ddiwrnod i mi anghofio. Roedd yr holl euogrwydd o ddod a’n mab mewn i’r byd yng nghanol pandemig, croesawu ŵyr cyntaf i’r ddau ochr o’r teulu mewn amser fel hyn, a jest y teimlad o fod yn ‘gutted’ dros ein profiad cyntaf o droi i fod yn rhieni i gyd yn mynd o gwmpas yn fy mhen. Digon sydyn, roedd doctor Dan ar y ces i drio gwneud i mi wenu. Yn hytrach nag cael prynhawn o dwellio dros y cychwyn bywyd dydy ein mab ddim am gael (o gymharu i’r ddau ohonom ni), mi ges i brynhawn o chwerthin dros Danny yn trio gweithio allan yr holl contraptions babi.

Wythnos newydd, meddwl newydd maen nhw’n dweud. A dyma’n union oedd y meddwl ar fore Llun. Dim gadael i’r blydi firws crap ‘ma effeithio fy niwrnodau ddim mwy, a dyma fi’n cychwyn rŵtin dyddiol. Deffro, coffi, ymarfer corff, cerdded, casglu colostrwm, te mafon, bownsio ac ailadrodd y tair peth olaf dwywaith eto. Mae’n boncyrs beth mae rŵtin yn gwneud i’ch iechyd meddwl! Mae ganddo’ch pwrpas i’r diwrnodau pan rydych yn gwybod be’ sydd ar y cardiau dros y dyddiau nesa’! Gyda phob bowns ar y bel, gyda phob swig o de mafon, gyda phob dropyn o lefrith roedd yn dod allan, a phob cam wrth gerdded, mi oni’n gobeithio a gobeithio fod babi G yn paratoi i ddod allan. Unrhyw sein ohono? Nagoes siŵr. Mae’n lot rhy braf yn fol mami ar y funud! Mi ddoith o mewn i’r byd pan mae’n barod (ond fyddai ddim yn hapus os mae o ar ôl 40 wythnos!!).

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd, ac mae’n braf yng Nghymru – who’d have thought ‘da?! Mae mor neis cael eistedd yn yr ardd, a dal dipyn bach o fitamin D. Mae’r tywydd braf yn gwneud fi mor gyffrous am y diwrnodau allan fel teulu o bump, finnau’n pwsio’r pram, Danny yn cerdded gyda’r cŵn. Hefyd y diwrnodau lle fydd babi Griffith yn cael mynd am dro gyda mam a nain. O bois bach, mae dyddiau gwell ar y gweilch. Ac o’r blydi diwedd!!

Roedd fy apwyntiad byd wraig ddydd Iau. Bymp yn mesur yn iawn, wedi tynnu gwaed, a dyma’r byd wraig yn gofyn sut oedd ei symudiadau. Tra gofynnodd hi hynny, meddyliais i’n hun “shit, dydy o heb rili symud gymaint bore ‘ma”, a dyma fi’n sôn. Peth nesaf, mi oni’n dreifio i Ysbyty Gwynedd am CTG i wneud yn siŵr fod y dyn bach yn iawn!

Mewn steil Babi Griffith, unwaith roedd y monitor ar fy mol, roedd o’n symud fwy nag arfer. Jest bod yn flydi diog oedd o’r bore yna mae rhaid. Fydd ‘na waith efo’r dyn bach yma, dwi’n siŵr ohono fo! Ond yn amlwg, mae’n well bod yn saff nag yn sori.

O! Wnes i anghofio son. Mae’n fis Ebrill sef y mis mae Babi Griffith am gael ei eni. Mae’n hollol od o deimlad gwybod ein bod am gyfarfod y dyn bach rhyw ben mis yma ar ol gymaint o fisoedd o ddisgwyl amdano! Teimlad gora’ erioed! Mae ‘na bythefnos tan mae’n fod i gyrraedd mewn i’r byd. Ydych chi’n meddwl bydd o yma ar amser, ta fydd o’n awkward a gwneud i ni ddisgwyl? Cawn ni weld.

Pethau i wneud dros yr wythnos nesaf:

  • Darllen mwy o lyfrau (diolch i bawb am eich holl awgrymiadau oddi ar Instagram ac i’r genod oedd yn ffeind iawn i fenthyg eu llyfrau i mi!)
  • Golchi ei ‘sheets’ gwely
  • Mwynhau fwy o’r haul tan iddo ddiflannu
  • Cario ‘mlaen gyda fy rwtin

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s