Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 37

English

A dyna ni, wythnos arall wedi pasio! Mae’r wythnosau’n fflio heibio erbyn rŵan!

Mi ydw i rwan wedi pasio’r marc 37 wythnos, sef tymor llawn, o’r diwedd!! Gobeithio, mewn mater o wythnosau, fydd Babi Griffith yn y byd ‘ma ac yn llenwi calonnau ni gymaint a fydd o’n llenwi ei napis!

Mae’r wythnos cyntaf o fy nghyfnod mamolaeth wedi pasio, ac roedd hi’n wythnos ‘productive’ iawn i fod yn onest.

  • Ffitio’r cadair babi i mewn i’r car? Check. Mae’n siŵr fod pobl yn y stryd yn edrych yn wirion arnaf pan oni’n hwfro’r car am 7:30p.m. ar ol i’r haul fynd i lawr. Dyma be’ mae nythu’n gwneud i chi!
  • Moses basket wedi cael ei rhoi fyny yn y lownj? Check
  • Ei ddillad wedi cael ei olchi? Check
  • Wedi binjo drwy bob math o grap realiti TV? Check.

Rhywbeth arall wnes i wythnos yma oedd paratoi fy mag ysbyty, ac os ydych yn dilyn fi ar Instagram, mi fyddech wedi gweld y fideos yn dangos beth sydd mewn i’r bag. Cliciwch ar y linciau yma i fynd at y fideos, rhan 1 ydi fy mag i, a rhan 2 ydi bag y dyn bach. Diolch i bawb gyrrodd neges i mi gydag adborth ynglŷn â’r bagiau a beth dwi wedi anghofio. Rhai awgrymiadau oedd padiau maternity (bach yn amlwg rili, ond ‘na fo, mi nai ddysgu!), blanced i’r dyn bach (a dim jest i’w rhoi yn y car), dressing gown i fi a sanau iddo fo jest rhag ofn fod ei waed ddim yn mynd o gwmpas ei gorff digon da yn y cychwyn gan olygu nad oes digon o wres yn mynd mewn i’w draed.

Yn ogystal â hyn, soniais fod i wedi rhoi llefrith Aptamil ready-made mewn i’w fag o, ond ges i wybod mai ond SMA neu Cow and Gate maen nhw’n defnyddio yn Ysbyty Gwynedd, ac os mae’r dyn bach yn yfed y chwe photel sydd yn bac Aptamil, dydw i ddim wedyn yn cael cymysgu ei fwyd gyda brandiau eraill. Mi oni’n meddwl fod hyn yn bwynt rili handi i bwy bynnag sydd am fwydo eu babis gyda fformiwla!

Gan fy mod wedi pasio’r marc 36 wythnos, ges i’r ‘go ahead’ i ddechrau casglu fy ngholostrwm. Maen nhw’n dweud fod yr oxytocin sydd yn cael ei rhyddhau wrth wneud hyn yn gallu achosi i chi fynd mewn i ‘labour’. Doedd ddim rhaid i’r fydwraig ddweud dim byd arall! Rhywbeth i ni beidio gorfod disgwyl gormod amdano! Dwi rŵan wythnos i mewn, a dwi wedi dychryn faint o golostrwm dwi wedi gallu casglu! Go me!

Os wnaethoch chi ddarllen y blog o’r ypdet wythnos diwethaf, un o fy ngobeithion am wythnos yma oedd gallu mynd am dro am hanner awr bob dydd i drio cael fy ymarfer corff i mewn, a hefyd i drio achosi i’r dyn bach ddod (dwi mor impatient!!). Ond yn anffodus, mae’n edrych fel bod hyn wedi mynd lawr y draen gan fy mod yn cael trafferth fawr gyda fy ‘shins.’ Ar ôl pum munud o fynd a’r cwn am dro, mi oni’n cwestiynu’n hun dros y ffaith mod i wedi anghofio sut i gerdded! Es i mor ‘fflat footed’ ac roedd bob cam yn achosi fy nhroed fynd yn dynnach a tynnach tra roedd y shin yn mynd yn fwy sor! Aw!

Dydw i heb ddioddef yn ormodol drwy’r beichiogrwydd yma, dwi’n eithaf lwcus i fod yn onest o gymharu i rai straeon dwi’n clywed am ferched eraill, ond ers i mi gyrraedd 36/37 wythnos, mae fel bod fy nghorff wedi rhoi give up. Rhwng y shins a’r blinder, dwi’n fach o write off ar y funud! I ychwanegu i hyn, ges i’m math o gwsg nos Iau gan fod poenau UFFERNOL yn mynd drwy fy mhen-ôl, dim ots pa ochr oni’n cysgu. Yn ôl Google (my personal doctor), mae’n swnio fel bach o sciatica. Dwi’n wir gobeithio mai’r dyn bach oedd yn gorwedd ar y sciatic nerve yn hytrach nag sciatica sydd gen i, achos dydy hwnnw DDIM yn beth neis! Mae’n bafflo fi sut mae’r corff yn gallu dioddef gymaint o bethau tra’n feichiog, mynd drwy’r trawma o eni, ac wedyn, mae’r corff yn mynd yn ôl i’r arferol ar ôl dipyn o wythnosau wedyn – mental!

Rhestr o bethau i wneud dros yr wythnos nesaf:

  • Cario ‘mlaen i gasglu colostrwm
  • Gorffwyso pry’n bynnag dwi’n teimlo fel fod angen
  • Mynd i’n apwyntiad bydwraig
  • Trio gwneud bob dim i drio gael y dyn bach yma!!

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s