Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 35

English

Mae’r wythnos diwethaf ‘di bod yn un od.

Cychwynnodd fy wythnos yn un ecseiting wrth i mi gymryd rhan mewn dosbarth antenatal ynglŷn â geni. Soniodd y fydwraig am bethau fel y gwahanol gamau o fewn geni (o’r cychwyn, holl ffordd i’r geni o’r plasenta), y gwahanol fathau o ddrygs i helpu’r poen (ia plîs!!) a be’ sy’n digwydd os dydy eich cynllun geni ddim yn mynd y ffordd rydych yn dymuno.

Cyrhaeddais bwynt yn y dosbarth lle es i “oh my god ydi o rhy hwyr i fi droi rownd?” pan ddangosodd y fydwraig ddiagram o ‘stages of dilation.’ Cymharodd hi 10cm o ‘dilation’ i fod yr un maint a bagel. Think happy thoughts, Annest.

Er dydw i heb gychwyn fy nghynllun geni eto, dwi’n eithaf siŵr mod i’n gwybod yn iawn be’ fuaswn yn licio, ond yn amlwg dwi am gadw meddwl agored ynglŷn â’r holl broses achos mi ddoith y dyn bach allan sut bynnag mae o’n gyffyrddus o wneud.

Ar ddydd Sadwrn, deffrais mewn bach o fŵd, ac os mi ydych yn dilyn fi ar Instagram, mi fyddwch yn gwybod hyn yn barod.

Es i o gwmpas fy niwrnod yn glanhau’r tŷ, rhoi dillad yn wash, a’u hongian ar y lein ddillad am y tro cyntaf flwyddyn yma (oedd o fach yn tragic pa mor hapus mi oni’n gwneud hyn). Wedyn, es i eistedd i lawr a dwni’m os mai’r hormonau oedd yn gweithio 10 gwaith drosodd, neu’r unigrwydd o’r cyfnod clo, neu jest pa mor ‘frustrating’ ydi’r ffaith mod i fethu gwneud hanner o’r pethau oni’n gwneud cyn bod yn disgwyl, ond torrais i lawr.

Tra ces i fach o foment ben fy hun, roedd o fel bod y dyn bach yn gwybod fod ei fam yn ypset, felly dechreuodd o gicio a phwnio fi mewn ffordd o ddweud “mam, dwi yma, paid ag ypsetio.” Mae o’n gwneud dyddiau fi gymaint gwell yn barod.

Erbyn dydd Sul, mi oni’n teimlo’n stel ac angen bach o awyr iach felly es i a Celyn am dro bach rownd y bloc (mi wnaeth Mali bechu efo fi am weddill y dydd am adael hi adre’- mam ddrwg). Ar ôl cerdded am hanner awr, roedd fy nghorff yn wir teimlo fel bod i wedi cerdded fyny ac i lawr yr Wyddfa. Roedd fy nghoesau’n llosgi, fy nghalon yn pwmpio mor sydyn ac oni’n absoliwtli shattered! Heb sôn am y ffaith oni angen pi-pi o fewn munud o gerdded allan o’r stad er es i’r toiled jest cyn gadael y tŷ (nightmare!). Ond, mae’n wir be’ maen nhw’n ddweud – mae’r awyr iach yn gwneud gymaint o les i chi.

Roedd ‘na ddosbarth arall ymlaen ddoe, am fwydo dro ‘ma. Mi ffeindiais y dosbarth bwydo’n eithaf ‘overwhelming’ gyda’r fydwraig yn rhoi’r holl bwyntiau positif ynglŷn ag bronfwydo a dweud pa mor bwysig ydi bwydo’n naturiol i’r babi a dweud prin ddim ynglŷn â bwydo gyda photel. Yndi, mae’n bwysig, ond mae hefyd yn hynod o bwysig i’r fam deimlo’n gyffyrddus wrth fwydo ei phlentyn. Potel cafodd fi a’m mrodyr o’r diwrnod cyntaf, felly dydw i ddim yn meddwl fod gen i gymaint o bwysau i ddilyn be wnaeth mam ar fy ysgwyddau, ond buasai genod eraill wedi gallu dod o’r dosbarth ddoe yn teimlo pwysau mawr i wneud yn saff mai bronfwydo ydi’r unig ffordd ymlaen. Yn fy llygaid i, dim ots sut mae’r babi’n cael ei bwydo – FED IS BEST.

Dwi lawr i’n hwythnos olaf yn gwaith, ac mae fy nghorff yn sgrechian arnaf i orffen rŵan. Wythnos i fynd tan i mi gael rhyddid i gysgu yn y dydd, neu hawl i lownjan o gwmpas yn fy jim jams. Dweud hyn, mae’r nythu wedi hitio felly sgrwbio skirtings a golchi dillad y bychan tair gwaith drosodd fydd realiti fi!

Pethau i wneud yn yr wythnos nesaf:

  • Dathlu penblwydd Danny Wyn yn 30!!
  • Goroesi fy wythnos olaf yn gwaith
  • Trio gwneud o leiaf dau sesiwn ymarfer corff
  • PEIDIO BWYTA BOB TAMAD O FWYD SYDD YN Y CWPWRDD.

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s