Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 34

English

Oh my god, mae’r amser jest yn hedfan heibio!

Be sy’n newydd? Wel, di’r dyn bach dal ddim yn gadael i mi gysgu drwy’r nos (ma’ rhaid i mi stopio yfed ar ôl 7pm!!) ac yn wahanol i wythnos diwethaf, dwi ‘di gwneud bach o 360 ynglŷn â’i ddillad. Ydych chi’n cofio pan udais i fod nad ganddo lawer o babygrows? Ym.. ia, mae ganddo heeeen ddigon o babygrows rŵan!

Nos Sadwrn, mi oni’n absoliwtli ‘shattered’ ac yn edrych ymlaen am lie-in bach ar fore Sul. Yn anffodus, doedd babi G yn anghytuno hefo’i fam! 4am wake up call ges i gyda’i hiccups. 4 O’R GLOCH. Maen nhw’n dweud fod eich cyrff yn paratoi chi at lai o gwsg, ond blydi hell, bach yn extreme dydi! Er hyn, doedd o’m rhy ddrwg achos ges i ryw dair awr solid o MAFS (Married at First Sight – dwi’n HOOKED) cyn i weddill y tŷ ddeffro.

Dwi’n meddwl os nad fuasai cofid o gwmpas, buaswn wedi bwcio mewn am pregnancy photoshoot erbyn hyn. Ond, gyda’r sefyllfa fel y mae ar y funud, penderfynais fore Sul i ddod a’r photoshoot i dŷ ni! Gyda bach o slap ar fy ngwyneb, crib bach drwy fy ngwallt, tynnais dipyn o luniau o fy mymp, achos, pam ddim? Mae corff dynes yn rhywbeth mor arbennig, yn enwedig pan mae’n dod i dyfu plentyn, felly pam ddim dathlu fo? *LLUNIAU FI*

Mi ges i glywed curiad calon y dyn bach ddoe, a mesurodd y byd wraig fy bymp. Mae o’n tyfu’n sbot on yn ôl y fydwraig. Dydy mynd i’r apwyntiadau yma BYTH yn mynd yn haws. Mae eistedd ar y cadeiriau plastig yn y dderbynfa gan ddisgwyl i gael fy ngalw mewn dal i deimlo fel y tro cyntaf es i. Blydi terrifying. Ond, mae o gyd werth o pan rydych yn clywed curiad eich babi bach.

Pythefnos i fynd yn gwaith. You can do it, Annest. Mi fyddai mor drist yn gadael gwaith a fy nghyd-weithwyr, ond mam bach, fedra i ddim egluro faint dwi’n edrych ymlaen at allu cael nap yn y dydd os dwi’n teimlo’n flinedig, neu beidio gorfod deffro pan mae’r larwm yn mynd yn y bore. Dwi am gymryd mantais o unrhyw fath o gwsg allai gipio tan mae babi G yma!

Mae gen i berson sydd yr un maint a melon tu mewn i mi ar y funud. God help my vagina!!

Pethau i wneud yn yr wythnos nesaf:

  • Cymryd un noson neu diwrnod i bampro fy hun. Dwi’n teimlo fel dwi’n due pamper session bach!
  • Mynychu dosbarthiadau antenatal am geni a bwydo
  • Mynd am dro gyda fy nheulu rhyw bryd dros y penwythnos

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s