Y siwrne hyd hyn: Wythnos 33

English

A dyna wythnos arall wedi pasio!

Mae ‘operation baby prep’ wedi cychwyn go iawn rŵan gan fod y dodrefn wedi cyrraedd ddydd Gwener, a fedra i ddim egluro pa mor CIWT mae ei ddillad i gyd yn edrych wedi hongian yn y wardrob! Dwi’n bach yn genfigennus o’i ddillad, mae o am fod lot fwy stylish na’i fam!

Y newyddion da ydi, mae gen i dal fiance ar ol hyn i gyd! Prin ddim ffraeo ar ôl yr holl adeiladu. Dweud hynny, mi ges i fach o ‘hormonal cry’ ar un pwynt achos cymrodd bob dim rhyw 12 awr i gwblhau, a dydy adeiladu flatpacks tra’n 32 wythnos yn feichiog ddim yn syniad da… mi oedd fy nghefn mewn DARNAU erbyn y diwedd, ond, dim byd dydy jumbo sosej a chips o’r chippy methu helpu!

Roedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod o sortio dillad y bychan gan edrych drwy ei holl ddillad a chadw nhw mewn i’w ddodrefn newydd. Jest iawn i fi grio tua 10 gwaith (hormôns eto…) drwy feddwl mai mewn mater o wythnosau, mi fydd o’n gwisgo’r dillad yna! Er hyn, mi wnaeth dydd Sadwrn wneud i fi sylweddoli fod y dyn bach angen loooods fwy o ddillad nag be ganddo ar y funud! Cyfrais ryw wyth babygrow – wel efo faint fydd o’n cachu a chwydu, fydd o’n mynd drwy’r rhain mewn diwrnod! Sori credit card, amser i chdi ddod allan eto!

Tra roedd y cerdyn banc allan, penderfynais gychwyn siopa am nwyddau i’r bag ysbyty. Boots ges i’r holl bethau, ac mi ges i werth £13.83 o bwyntiau ar fy ngherdyn Boots sydd am fod yn handi i brynu pethau i’r bychan yn y dyfodol! Un o’r pethau ges i oedd Aptamil 1 Formula Starter Pack sydd yn edrych yn handi iawn gan fod y poteli’n dod wedi ei greu yn barod. Er mod i’n gobeithio bronfwydo, mi oni’n meddwl buasai’n well cael fformiwla jest rhag ofn fydd y dyn bach ddim yn cymryd fy mron. Cyn i unrhyw un ddweud dim – a fed baby is best. Dim judgements yn fan ‘ma plîs!

Mae’r dyn bach yn mesur yr un faint â llew bach wythnos yma sydd bach yn swreal wrth feddwl am faint yr anifail. Sut mae rhywbeth y maint yna’n gallu ffitio mewn i’n cyrff?! Mae corff dynes yn gwbl rhyfeddu fi efo’r holl bethau mi ydyn yn mynd drwyddo. Mi ydyn ni’n jest ymeising.

Mae’r munchies wedi cyrraedd ac maen nhw’n DDRWG. Ydych chi’n gwybod be ges i ginio ddydd Mawrth? Cacen moron! DYDW I’M YN HYD YN OED LICIO CACEN MORON!! Mae fel bod fy mhen yn dweud wrthyf am fwyta bob dim dwi’n ei weld. Dwi fel hoover yn mynd o gwmpas yn llyncu popeth!

Pethau i wneud yn yr wythnos nesaf:

  • Ymarfer corff (aeth gôl fi wythnos diwethaf lawr y draen. Wps!)
  • Prynu pyjamas cyffyrddus i rhoi yn fy mag ‘sbyty
  • Siafio fy nghoesau chos dwi rili ddim yn cofio’r tro diwethaf i mi wneud…

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s