Y siwrne hyd hyn: Wythnos 32

English

Mae’r wythnos yma wedi bod yn un cyffrous i ddweud y lleiaf! Ar ddydd Sadwrn, penderfynais (gyda lot o berswadio gan Danny) i gychwyn blog i logio fy siwrne beichiogrwydd. Rhywbeth i mi allu edrych yn ôl arno mewn blynyddoedd i ddod, ac i sylweddoli pa mor arbennig ydi’r daith mewn i famolaeth.

Gan bwyso ‘publish’ ar fy mhost cyntaf, mi oedd y nerfau’n mynd drwy’r to wrth feddwl am yr holl bobl oedd yn darllen (a barnu) y blog.

Dwi’n teimlo’n hynod o ddiolchgar i’r holl bobl sydd wedi gyrru negeseuon i ddweud eu bod wedi mwynhau darllen fy mlog! Diolch pawb!

Tra dwi’n ysgrifennu hwn, mi ydw i lawr i’r pedair wythnos olaf yng ngwaith, sydd bach yn sgeri i fod yn onest!! Mae hynny’n feddwl bod gen i ond rhyw wyth wythnos tan fydd fy myd yn ‘consumed’ gan ryw berson bach sydd yn ddibynnol arnaf i am bopeth. Pob lwc iddo gan jest iawn i mi gerdded allan o dŷ heb fra fore ‘ma! Os nad fuasai fy mhen yn styc i’n nghorff, dwi’n meddwl buaswn yn anghofio hwnnw hefyd!

Pethau i wneud yn yr wythnos nesaf:

  • Cychwyn prynu pethau i fy mag ysbyty
  • Trio gwneud o leiaf pedair diwrnod o ymarfer corff (dwi ‘di bod yn warthus dros yr wythnos diwethaf)
  • Edrych mewn i’n cynllun geni
  • Cychwyn rhoi’r dodrefn at ei gilydd yn ‘stafell y bychan!

Mae dodrefn y dyn bach yn cyrraedd fory, felly a fydd fi a Danny dal yn eitem wythnos nesaf? Cawn ni weld!

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s