Wythnos 1 – 31: Beth sydd wedi digwydd hyd yma?

English

O’r diwrnod cyntaf o fod yn feichiog, mae corff dynes yn datblygu mewn i gorff sydd yn galluogi i hi eni babi bach diniwed mewn i’r byd. Mae persbectif y fam am ei chorff yn gwbl newid pan mae’n sylweddoli jest pa mor rhyfeddol ydi ei chorff a’r gallu i fagu plentyn. Mae pobl yn rhoi sylwadau fel ‘ooo ti’n glowing!’ neu ‘ti’n blossoming,’ a pwy sydd ddim yn licio bach o ganmoliaeth? Mae dy wallt yn mynd yn dewach ac yn fwy sgleiniog, mae dy ewinedd yn tyfu’n gynt ac yn gryfach, a ti jest yn teimlo’n lot fwy ‘hot!’

Ond.. mae ‘na hefyd ochr arall. Ochr sydd LOT llai glam. Yr ochr fwy real.  

Y tri-mis cyntaf (wythnos 1-13)

Un o’r symptomau cyntaf ges i oedd blinder. Os ydych yn ‘nabod fi, byddech yn gwybod fod cwsg i mi yn hynod o werthfawr – Duw a helpa fi mewn 9 wythnos! Mae rhaid i mi gael o leiaf 8 awr o gwsg bob nos neu fyw i chi drio cael unrhyw fath o synnwyr! Dwi’n cofio cyn i mi gymryd y prawf beichiogrywdd, ddos i adref o gwaith un noson ac mi eisteddais ar y soffa am bum munud.. A tair awr yn ddiweddarach ges i fy neffro gan Danny yn dweud fod hi’n 8 o’r gloch! Dwi’n fymryn o ‘nap queen’ yn y bôn ond roedd hynny’n ormod hyd yn oed i fi!

Salwch bore. Bore? Beth am salwch bore, prynhawn a nos? Mae hynny’n debycach i beth ges i! Dydw i’m yn teimlo fel fy mod yn gallu cwyno gormod am y salwch gan fod rhai genod yn cael hi’n gymaint gwaeth, ond mam bach, dydy salwch beichiogrwydd ddim yn beth hwyl. Yn enwedig pan nad ydy’r chŵd yn gallu dod allan a ti jest yn ‘dry heaving’ am oriau! (sori..) A coeliwch fi, dydy ‘dry heaving’ ddim yn grêt pan mae’r byd mewn pandemig ac mae’r llywodraeth yn dod a rheol i mewn eich bod yn gorfod gwisgo masgiau mewn llefydd cyhoeddus! Doedd gorfod cael Danny i stopio car wrth ochr lon ar y ffordd adref o Lidl ddim yn foment prowd.. CYWILYDD.    

Teimlo fel dy fod am daflu fyny + masgiau gwyneb + gag reflex gwan = NIGHTMARE.

Ail dri-mis (wythnos 14-27)

Mae’r ail dri-mis yn dueddol o fod dipyn gwell nag y cyntaf. Mae’r salwch yn dechrau diflannu, mae lefelau egni’n codi ac mae pethau’n dechrau teimlo dipyn bach haws.

“Mwynha dy ail trimester, mae bob dim yn mynd yn ôl i’r arferol erbyn hynny cyn i bethau newid eto erbyn y drydydd trimester!” maen nhw’n dweud wrthot. Mae hyn yn wir i raddau, ond mae ‘na newidiadau mewnol yn digwydd erbyn hyn.

PELVIC FLOOR. Be’ di hynny? Dywedwch ta-ta wrth y gallu i chwerthin, tagu neu disian heb orfod croesi eich coesau! Mae rhaid i fi fod yn onest, mae hwn wedi bod yn un anodd i mi. Cyn i mi fod yn feichiog, pan roedd hysbysebion am ferched hefo Tena Ladies yn dod ar y teledu, mi oni’n meddwl mai merched hŷn buasai’n defnyddio’r rhain, ond dyma fi – 23 oed – ac yn colli rheolaeth o’m mladr. Hot de.

Un noson – mi oni wedi mynd tua 20 wythnos erbyn hyn – roeddem yn gwylio Banshee ar Sky (os nad ydych wedi gwylio Banshee, rhowch y cyfres ar eich rhestr gwylio!) Be bynnag.. rhyw ben o fewn y bennod, mi ges i’r angen i disian allan o ‘nunlle, a cyn i mi allu croesi fy nghoesau, mi ddigwyddodd y gwaethaf.

Ar fy soffa lwyd golau, aeth fy mhi-pi drwy’n trowsus ac AR Y SOFFA. Mi oedd o MOR embarasing. Dwi’n lwcus mai ar ôl chwe blynedd o berthynas, does ‘na’m llawer o ddim byd yn codi cywilydd arnaf pan mae’n dod i fi ac Danny, ond mam bach, roedd fy mochau’n fflamgoch wrth orfod mynd i nôl kitchen roll i sychu fy mhiso!!

Crampiau coesau. Pethau hynod o boenus, a poen yn din am dri o gloch y bore! Does ‘na ddim llawer o bethau’n gallu deffro fi unwaith dwi’n cysgu (mi fuaswn i’n gallu cysgu drwy earthquake) ond dwi’n siwr roedd Danny’n meddwl fod y babi’n cyrraedd un noson efo’r ffasiwn sgrech daeth allan o’n ngheg!

Rhywbeth arall mi ges i oedd breuddwydion hollol od. A dydw i’m yn sôn am un neu ddau, dwi’n sôn am freuddwydion gwirion jesd i bob nos.

Mi gychwynnon ni wylio Vikings ar Amazon Prime ar ddechrau’r cyfnod clo diweddaraf (rhaglen arall i chi ychwanegu i’r rhestr gwylio – YMEISING!). Mae ‘na gymeriad drwg o’r enw ‘Ivar the Boneless’ arno. Wel, mi oedd Ivar wedi dod yr holl ffordd o Sgandinafia i Landwrog mewn bws ‘double decker’ ac wedi cadw fy nheulu a finnau’n gaeth yn dŷ nain a taid. Pam bws? Pam tŷ nain a taid? Hollol absurd.

Trydydd dri-mis (wythnos 28-40)

Mi ydw i ond wedi mynd 31 wythnos felly does gen i’m llawer o fewnbwn pan mae’n dod i’r drydydd dri-mis, ond hyd hyn, mae’r blinder wedi dod yn ôl gyda BANG.

Dwi fyth yn dueddol o wisgo colur i gwaith – mi fuasai well gen i gael chwarter awr ychwanegol yn fy ngwely – ond yn ddiweddar, mae’r bagiau o dan fy llygaid wedi bod yn ormod i mi beidio gwisgo dipyn bach o slap (diolch insomnia beichiogrwydd!). Does ‘na ddim byd yn rhoi battering i’ch ‘self-esteem’ fwy nag cael deuddydd o bobl yn canmol pa mor glowing rydych chi’n edrych (oherwydd y meicyp), jest i ddod mewn i gwaith heb golur diwrnod wedyn i gael pobl yn gofyn os mi oni’n teimlo’n iawn. Yndw diolch, jest edrych yn rough.

Mi soniais am insomnia beichiogrwydd yn y paragraff cynt, ond mae insomnia yn BOEN YN DIN. Wyt ti erioed wedi blino gymaint ‘sa ti’n gallu disgyn i gysgu wrth dy ddesg yn dy waith? Neu hyd yn oed wrth eistedd ar y toiled? Well i chdi fynd i dy wely felly dydy? Meddylia eto! Dim ots pa mor gyffyrddus ydy dy wely, dim ots pa mor flinedig ti’n teimlo, mae’r cymysgedd o dy feddwl yn mynd 100 milltir yr awr, trio gwneud dy hun yn braf a’r newid corfforol yn gwneud hi bron yn amhosib disgyn i gysgu’n hawdd. A pan ti’n dechrau disgyn mewn i’r cwsg o’r diwedd.. ti angen y toiled. Blydi typical!

Dwi’n gobeithio fod hwn heb ddychryn unrhyw ferch sydd yn gobeithio bod yn feichiog yn y dyfodol agos achos mae rhaid i mi ddweud, er yr holl newid hormon a corfforol sydd yn dod gyda bod yn disgwyl, mae’r holl brofiad fwy nag werth o, dim ots pa mor anodd mae’n teimlo weithiau!

Mi fuaswn i’n licio clywed am eich profiadau chi os mae ganddoch unrhyw profiad sydd bach yn wahanol ella? Rhowch eich symptomau yn y blwch sylwadau isod!

Siarad yn fuan,

Annest x

3 Comments

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s