Croeso i ‘Y Fam Sydd Ddim yn Glam’

English

Haia! Annest ydw i, ac i bobl sydd yn ‘nabod fi’n barod, mi fyddech yn gwybod bod fi’n disgwyl fy mhlentyn cyntaf – mab bach! – sydd yn cyrraedd ym mis Ebrill.

Dwi wedi penderfynu ysgrifennu bach o flog yn fy meichiogrwydd ac wrth i mi fynd mewn i’r byd o famolaeth. Pam? …Dydw i’m yn rhy saff i fod yn onest! Mi fuaswn i’n dweud mai’r prif reswm fuasai i mi allu dogfennu fy mhrofiadau i er mwyn gallu cofio popeth am y siwrne yn y dyfodol, a hefyd i geisio helpu mamau i fod/mamau am y tro cyntaf deimlo’n fwy cartrefol yn y newidiadau sydd yn digwydd wrth fynd mewn i fod yn fam. Fel y gwelwch o enw’r blog, dydw i DDIM am fod yn fam sydd actio’n glam drwy’r adeg wrth ddangos fy hun gyda fy ngwyneb llawn colur a gwallt wedi ei gwneud (y prif reswm fydd, dwi’n cael hi’n anodd gweld pryd fydd gen i’r amser am gawod heb son am rhoi meicyp ar fy ngwyneb!) ond yn hytrach, mi fyddai’n dangos yr elfen ‘uncut’ o feichiogrwydd a mamolaeth.. a choeliwch chi fi, mae ‘na rhai elfennau doedd gen i’m syniad cyn i mi ddisgyn yn disgwyl!

Gan fy mod i’n cyflwyno’n hun, buasai’n well i mi grybwyll dipyn o bethau. Fel y dywedais, Annest ydw i, dwi’n 23 oed ac mi ydw i’n 31 wythnos yn feichiog efo’n mab cyntaf gyda’m mhartner (fiancé acshyli!) o chwe mlynedd, Danny. ‘Da ni’n priodi yn fis Mehefin flwyddyn nesaf, ac mae gwybod fydd gennym ni hogyn bach yn rhedeg o gwmpas yn wirion ar ddiwrnod y briodas yn gwneud fy nghalon gynhesu. Dydy Danny nag y finnau methu disgwyl cyfarfod y dyn bach ac i ddangos iddo jest faint mae pawb yn ei garu fo.  Mae gennym ni hefyd ddwy Border Terrier bach sef Celyn a Mali sydd wirioneddol aur ein bywydau a heb drio, mae’r ddwy yn goleuo ein diwrnodau dim ots pa mor ddrwg ydi’r diwrnodau hynny.

Da’ chi’n cofio yn eich plentyndod pan roedd athrawon neu antis yn gofyn be’ oeddech eisiau bod pan yr oeddech yn tyfu fyny? Ella seren bop, neu chwaraewr pêl-droed, neu hyd yn oed astronot! Wel, i mi, yr ateb bob un tro, oedd i fod yn fam (a hefyd dwi’n cofio fod eisiau gweithio’n Tesco ar un pwynt achos fod gweithio ar y tiliau’n edrych yn cŵl, ond mi nawn i sticio at y rôl o fod yn fam er lles y blog haha!). Efallai fod hynny oherwydd mi gefais i a fy ddau brawd y fagwraeth fwyaf cariadus gan ein rhieni, sydd wedi cyffroi’r gobaith o allu rhoi’r cariad hyn i blant fy hun un diwrnod.

Mae rhaid i mi ddweud, dydy amgylchiadau fy siwrne heb fod y ffordd a freuddwydiais am flynyddoedd (dwi’n meddwl fod pawb yn gwybod pam, blydi covid!!) ond i fyny at rŵan, dwi’n caru bod yn feichiog gymaint! Ydw i wedi methu allan ar bethau buasai mam gyntaf i fod yn gwneud, fel siopa am ddillad babi gyda’n mam fy hun, neu gwneud parti ‘gender reveal,’ neu hyd yn oed gallu rhannu’r siwrne gyda’n ffrindiau gorau yn wyneb i wyneb? Do. Dweud hynny, mae’r siwrne fewn i famolaeth yn siwrne angymharus i unrhyw siwrne arall, a dydw i methu disgwyl rhannu fy mhrofiadau efo chi gyd!

Dydw i ddim am gadw chi am lawer hirach gan mai post cyntaf fi ydi hwn, ond mi ydw i wirioneddol yn gobeithio eich bod wedi mwynhau’r cyflwyniad mewn i’n siwrne newid bywyd sydd ar y gweilch, ac mi ydw i’n edrych ymlaen at allu rhannu fwy yn y dyfodol agos.

Cariad mawr,

Annest x

2 Comments

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s